In bài viết

Chế độ khi chuyển công tác giữa các xã đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) - Năm 2002, ông Nguyễn Đức Công được phân công về công tác tại trường Tiểu học Nà Tăm, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Xã Nà Tăm là xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nên ông Công đã hưởng đủ 60 tháng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

04/11/2015 10:02

Tháng 7/2014, ông Công được điều động về công tác tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Xã Hồ Thầu cũng thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Công hỏi, ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu trả lời như sau:

Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng tiếp tục hưởng chế độ phụ cấp thu hút là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam) nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Năm 2002, ông Nguyễn Đức Công được tuyển dụng và phân công đến công tác tại trường Tiểu học Nà Tăm, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, đã được hưởng đủ 60 tháng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. Tháng 7/2014, ông Nguyễn Đức Công được điều động về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường (xã Hồ Thầu và xã Nà Tăm đều là các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường).

Như vậy, ông Công không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Sau khi đã hưởng đủ 60 tháng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, ông Công vẫn còn tiếp tục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ không tiếp tục được phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP mà chuyển sang hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn