In bài viết

Chế độ lương đối với công chức hết nhiệm kỳ công tác nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Cơ quan bà Nguyễn Thủy có công chức kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài và trở về nước, sau khoảng 10 tháng mới có quyết định từ Bộ Ngoại giao về việc điều động cán bộ trở lại nhận công tác tại đơn vị. Thời gian đi nhiệm kỳ nước ngoài, công chức được hưởng 40% lương trong nước, không được tính phụ cấp công vụ 25%.

21/06/2022 10:02

Bà Thủy hỏi, sau khi về nước nhưng chưa được điều động về cơ quan cũ công tác thì công chức có được hưởng lương chờ việc 100% và phụ cấp công vụ 25% không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã quy định: "Chế độ trả lương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nguồn trả lương và theo quy chế trả lương của cơ quan, đơn vị".

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị và các đối tượng hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang được cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên hưởng sinh hoạt phí do Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, hưởng sinh hoạt phí do nước ngoài, tổ chức quốc tế đài thọ thì trong thời gian ở nước ngoài được hưởng 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; đồng thời, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang được quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Nguyễn Thủy liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn