In bài viết

Chế độ mai táng phí với thân nhân liệt sĩ áp dụng từ 1/10/2005

(Chinhphu.vn) – Bà Đinh Thị Khuyên, trú tại thôn Vũ Xá, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho bà ngoại (chết năm 2003) là mẹ liệt sĩ chống Pháp Nguyễn Văn Bổn.

16/12/2014 14:02

Về vấn đề này, UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trả lời bà Đinh Thị Khuyên như sau:

Bà ngoại của bà Đỗ Thị Khuyên là bà Nguyễn Thị Lem (mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Bổn), nguyên quán xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tháng 3/1974, bà Lem cùng chồng là ông Nguyễn Văn Lẻo đi xây dựng kinh tế mới tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Yên Bái).

Ông Nguyễn Văn Lẻo chết tại xã Bình Thuận, sau đó bà Nguyễn Thị Lem vào ở với con trai Nguyễn Văn Tươi tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, chết vào tháng 1/2004 tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum.

Căn cứ  Điểm d, khoản 1 và khoản 7 Thông tư số 33/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/12/2005 hướng dẫn một số điều của Nghị  định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì chế độ mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ được thực hiện từ ngày 1/10/2005.

Do đó, thời điểm bà Nguyễn Thị Lem chết tháng 1/2004 chưa được áp dụng giải quyết chế độ mai táng phí, chỉ đủ điều kiện giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Chinhphu.vn