In bài viết

Chế độ phụ cấp thu hút khi chia tách trường

(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Quang Khánh được phân công về công tác tại trường Tiểu học Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La từ tháng 9/1994. Tháng 9/2000, trường tiểu học Suối Tọ đổi thành trường phổ thông cơ sở Suối Tọ và ông Khánh được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng.

26/01/2015 10:02

Tháng 8/2008, trường phổ thông cơ sở Suối Tọ tách thành trường tiểu học Suối Tọ và trung học cơ sở Suối Tọ. Tháng 9/2014, trường tiểu học Suối Tọ tiếp tục tách thành trường tiểu học Suối Tọ 1 và trường tiểu học Suối Tọ 2.

Hiện xã Suối Tọ được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Khánh hỏi, trường hợp ông có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ không? Nếu được thì thời điểm tính hưởng là từ khi nào?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Căn cứ Báo cáo số 101/BC-PGDĐT ngày 11/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên về việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã có Công văn số 173/PGDĐT ngày 24/10/2014 về việc rà soát đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP gửi đến các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Hiện nay, các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đang tiến hành rà soát, tổng hợp, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, trình UBND huyện Phù Yên ban hành Quyết định phê duyệt đối tượng được hưởng chế độ theo quy định.

Chinhphu.vn