In bài viết

Chế độ tiền tuất đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Anh Điệp (diepnganh@...) hỏi: Cụ nội tôi được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ tháng 3/2014, tháng 12/2014 cụ tôi chết. Vậy, chế độ tử tuất đối với trường hợp của cụ tôi như thế nào?

12/05/2015 14:02
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề ông Điệp hỏi như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, khi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí (10 tháng lương tối thiểu chung, hiện nay là 11.500.000 đồng); đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của bà mẹ trước khi từ trần.

Chinhphu.vn