In bài viết

Chế độ tử tuất đối với người về hưu

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Sơn ( sonbsx.stylestone@... ) hỏi: Bố tôi mới nghỉ hưu và lĩnh lương hưu được 2 tháng thì chết do tự tử. Vậy, gia đình tôi có được hưởng chế độ tiền tuất của bố tôi không?

01/08/2013 16:02
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH -BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 63, Điều 64 và Điều 66 Luật BHXH về hưởng chế độ tử tuất thì người đang hưởng lương hưu khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng và thân nhân (nếu đủ điều kiện theo quy định) được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc được hưởng  trợ cấp tuất một lần.

Hiện tại các văn bản pháp luật về BHXH không quy định nguyên nhân bị chết trong trường hợp nào thì không được hưởng chế độ tử tuất.

Như vậy, trường hợp bố của ông là người đang hưởng lương hưu bị chết do tự tử thì thân nhân vẫn được hưởng chế độ tử tuất theo quy định. Đề nghị ông Sơn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bố của ông trước khi chết đang nhận lương hưu để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ và xem xét giải quyết chế độ tử tuất đối với gia đình ông

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

- Điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng