In bài viết

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia BHXH

(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị có phương án chi trả trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân (vợ, chồng) của người tham gia BHXH đủ 55 tuổi với nữ và 60 tuổi đối với nam để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

04/10/2019 17:02

Việc xem xét các điều kiện của thân nhân để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện tại thời điểm người lao động chết

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Nghệ An như sau:

Chế độ tử tuất là chế độ BHXH đối với thân nhân của người lao động tham gia BHXH bị chết. Chế độ này nhằm trợ giúp một phần tiền tang lễ và trợ giúp cho thân nhân của người lao động khi mất đi người trụ cột trong gia đình.

Chế độ tử tuất được thiết kế gồm có trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng phải là những người mà người lao động khi còn sống phải có trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng, đó là những người đã hết tuổi lao động nhưng không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập rất thấp (thấp hơn mức lương cơ sở); những người không còn khả năng lao động (bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên) và những người chưa đến tuổi lao động (con chưa đủ 18 tuổi). Việc xem xét các điều kiện của thân nhân để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện tại thời điểm người lao động chết.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng thân nhân lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần.

Chinhphu.vn