In bài viết

Chế độ ưu đãi thân nhân người được tặng Huân chương

(Chinhphu.vn) – Bố của bà Hà Thu Lan (TP. Hà Nội) tham gia cách mạng từ năm 1945, được tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Hai năm 1958. Bố của bà chết năm 1962. Bà Lan hỏi, gia đình bà có được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người được tặng thưởng Huân chương không?

03/06/2017 09:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 49 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế:

- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng.

- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 50 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế:

- Trợ cấp một lần theo thời gian tham gia kháng chiến.

- Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Trường hợp bố của bà Lan nếu có giấy tờ chứng minh theo Khoản 1, Điều  49 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP thì đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn