In bài viết

Chế độ ưu đãi với cán bộ công tác tại huyện nghèo

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ giải đáp một số thắc mắc về việc áp dụng chế độ ưu đãi theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác tại các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo.

17/04/2012 11:20

Ông Đinh Văn Phú (tỉnh Bình Định), bà Đỗ Thanh Huyền (tỉnh Lào Cai) đều là cán bộ đang công tác tại xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Theo phản ánh của ông Phú và bà Huyền, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ có quy định, phạm vi áp dụng chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không đề cập đến nội dung này.

Ông Phú và bà Huyền muốn biết, cán bộ công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP có được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác tại các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Những câu hỏi về chế độ với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn