In bài viết

Chế độ ưu tiên với học sinh khuyết tật khi thi THPT

(Chinhphu.vn) - Học sinh Huỳnh Hữu Phúc bị khuyết tật, có giấy xác nhận của địa phương. Học sinh Phúc hỏi, học sinh có thuộc vào diện ưu tiên hoặc có được cộng điểm khi thi THPT Quốc gia không?

16/04/2017 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT, với các điều kiện cụ thể như sau:

Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung

- Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định, được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

- Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung

- Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT.

- Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chinhphu.vn