In bài viết

Chế độ với giáo viên biệt phái công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

(Chinhphu.vn) - Ông Tiết Minh Quân (quantm.chauthanh@....), công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phản ánh việc các giáo viên biệt phái sang công tác tại Phòng GDĐT huyện không được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp công vụ.

05/01/2012 17:30

Theo thư của ông Quân, do nhu cầu công việc nên Phòng GDĐT huyện Châu Thành đã xin ý kiến của UBND huyện ra quyết định điều động một số giáo viên từ các đơn vị trường học về công tác tại Phòng GDĐT.

Tuy nhiên, các giáo viên này không có tên trong bảng lương chính thức của Phòng GDĐT do phòng đã đủ biên chế nên không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ.

Đồng thời, do các giáo viên này không đứng lớp nên cũng không được hưởng các chế độ phụ cấp đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Ông Quân mong cơ quan chức năng xem xét để đảm bảo chế độ đối với các giáo viên được điều động.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Hậu Giang trả lời như sau:

Về phụ cấp ưu đãi, do ông Quân không trực tiếp giảng dạy nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập. Do đó, ông Quân không được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên.

Đối với phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, đối tượng áp dụng của Nghị định này là công chức hành chính quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Do ông Quân là viên chức nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Việc ông Quân đề nghị xếp lại lương và được hưởng chế độ phụ cấp công vụ là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Về việc biệt phái giáo viên, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, huyện Châu Thành được chia tách ngày 1/1/2004, là huyện mới nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao biên chế hành chính, đặc biệt là ngành Giáo dục.

Biên chế hành chính của Phòng GDĐT huyện chỉ có 7 biên chế nhưng khối lượng công việc quá nhiều nên UBND huyện đã ban hành quyết định biệt phái một số giáo viên về công tác tại Phòng GDĐT huyện theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Năm 2011, UBND tỉnh Hậu Giang đã giao cho Phòng GDĐT huyện 6 biên chế sự nghiệp, tuy còn thiếu nhưng cơ bản cũng giải quyết được phần nào về nhân sự. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu cho UBND huyện trả những giáo viên biệt phái về lại các trường.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Hậu Giang đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân