In bài viết

Chế độ với trí thức trẻ sau 5 năm công tác tại xã ĐBKK

(Chinhphu.vn) - Bạn Cà Dung (Sơn La) là đội viên của Dự án trí thức trẻ tăng cường ở các xã đặc biệt khó khăn của 61 huyện nghèo trong cả nước, hiện đang công tác ở xã vùng 2 của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hợp đồng làm việc là 5 năm.

09/04/2015 11:20

Bạn Dung hỏi, sau khi hết hạn 5 năm thì những đội viên có được tiếp tục công việc không, nếu không thì sẽ được phân công công tác ở đâu?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ giải đáp như sau:

Trong thư bạn Cà Dung không nêu rõ bạn là trí thức trẻ tăng cường về các xã đặc biệt khó khăn của 61 huyện nghèo theo chương trình nào, tuy nhiên nếu bạn Dung là Đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thì Bộ Nội vụ đã có chính sách cụ thể về quy hoạch, bố trí, sử dụng trong và sau khi kết thúc Dự án.

Bộ Nội vụ cũng đã có Công văn số 2875/BNV-CTTN ngày 15/7/2014 hướng dẫn nội dung này. Đề nghị bạn Dung truy cập vào trang web của Dự án là duan600.vn để xem toàn văn.

Chinhphu.vn