In bài viết

Chế tài để lao động xuất khẩu Hàn Quốc về nước đúng hạn

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đàm phán, thống nhất với phía Hàn Quốc quy định chế tài về tài chính nhằm ràng buộc, đồng thời khuyến khích người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn.

28/08/2012 17:17

Xem xét quy định các điều kiện, thủ tục thuận lợi để người lao động Việt Nam được quay trở lại Hàn Quốc làm việc - Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 303/TB-VPCP, trong đó có nội dung chỉ đạo về việc hợp tác đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đàm phán, thống nhất với phía Hàn Quốc xem xét quy định các điều kiện, thủ tục thuận lợi để người lao động Việt Nam được quay trở lại Hàn Quốc làm việc hoặc gia hạn thêm thời gian làm việc tại Hàn Quốc; xử lý nghiêm các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng người lao động Việt Nam đã hết hạn hợp đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có nhiều lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước cần nghiên cứu, ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; tăng cường tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Hàn Quốc đối với người lao động Việt Nam từ nay đến hết tháng 12/2012 để mọi người lao động biết, thực hiện.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương nâng cao chất lượng dạy tiếng Hàn cho người lao động, tăng cường giáo dục ý thức kỷ luật, tinh thần tôn trọng pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao điều kiện, chất lượng tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, công bố và áp dụng các cơ chế, biện pháp cụ thể đối với các địa phương có tỷ lệ lao động đi làm việc ở Hàn Quốc vi phạm pháp luật cao theo hướng: địa phương mà có tỷ lệ người lao động vi phạm pháp luật cao thì sẽ làm tăng nguy cơ nước ta mất thị trường lao động ở  Hàn Quốc. Vì vậy, phải giảm nguy cơ này vì lợi ích quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện việc cung cấp thông tin cho các địa phương về người lao động trước khi về nước để gia đình và người lao động có định hướng đúng đắn. Nâng cấp trang tin điện tử về quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ để người lao động và gia đình nắm được tình hình, thông tin mới nhất về pháp luật liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc.

Được biết, Chương trình đưa người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc được thực hiện chính thức từ năm 1993. Hiện nay tại Hàn Quốc có khoảng 75.000 lao động Việt Nam (bao gồm cả lao động đã hết hạn hợp đồng nhưng còn ở lại làm việc). 

Phương Hiển

Tin liên quan:

> Khắc phục triệt để tình trạng lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc