In bài viết

Chỉ có 1 nhà thầu đạt đánh giá về tài chính, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của bà Lại Diệp Hoa (Hà Nội) đang lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp quy mô nhỏ, chỉ có 1 nhà thầu được đánh giá đạt. Bà Hoa hỏi, đơn vị có cần ra quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không hay chỉ ra thông báo xếp hạng và mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng?

01/12/2016 11:20

Ngoài ra, bà Hoa muốn biết, sau khi thương thảo thì mới tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 5A ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

Bên mời thầu mời nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về tài chính vào thương thảo hợp đồng làm căn cứ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn