In bài viết

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 9-13/7/2012

(Chinhphu.vn) - Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; kiểm điểm, đánh giá năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ; đến 2015, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành; sẽ điều chỉnh một số tiêu chí về nông thôn mới... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-13/7/2012.

14/07/2012 14:06

Ảnh minh họa

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Theo Nghị quyết  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Chính phủ đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, từng bước thực hiện có kết quả tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm điểm, đánh giá năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm đầu nhiệm kỳ.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong đó xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá những kết quả công tác chủ yếu, nổi bật đã đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ của mình theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có nhận xét, đánh giá chung về kết quả hoạt động của Chính phủ trong năm đầu nhiệm kỳ.

Đến 2015, Tập đoàn, TCty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Tại Nghị quyết 26/NQ-CP, Chính phủ nhận định, việc thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước là một nội dung quan trọng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ yêu cầu từ nay đến 2015, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và tài sản của nhà nước.

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có đề án thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính (bao gồm cả các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày 19/11/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố tổ chức "Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm".

Riêng năm 2012, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức vào ngày 19/11/2012 thay vì ngày 18/11/2012.

Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%/tổng dư nợ; đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ;...

Phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp.

Đến 2015, 98% hộ nông thôn có điện

Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2015 là 100% số xã có điện và 98% số hộ dân nông thôn có điện và được hưởng giá bán điện theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí vốn đầu tư để cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận nhằm tăng cường khả năng cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn, đặc biệt là khu vực miền núi và hải đảo. Đẩy mạnh phát triển điện nông thôn theo định hướng đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

Một số tiêu chí về nông thôn mới cần thiết phải sửa

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thực sự cần thiết phải sửa. Thời hạn hoàn thành các công việc trên là ngay trong tháng 7/2012.

Các tiêu chí thực sự cần thiết phải sửa bao gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 12 về cơ cấu lao động, tiêu chí 7 về chợ nông thôn, tiêu chí 14 về giáo dục, tiêu chí 15 về y tế.

Trong đó, đối với tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 12 về cơ cấu lao động, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đưa ra các phương án khác nhau và phân tích rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án để tiếp tục lấy ý kiến của các địa phương và các Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quản lý hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài

Để bảo đảm quản lý của Nhà nước đối với hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì việc khẩn trương nghiên cứu, ban hành trong quý III/2012 Thông tư quy định các nội dung về hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư trên sẽ làm căn cứ cho UBND các địa phương, cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động thu mua nông sản của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu quả, phù hợp với thực tế nhằm ngăn chặn được các hoạt động gây phương hại đến sản xuất và đời sống của người nông dân.

Tiếp tục phòng, chống cháy nổ xe

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ động và phối hợp có hiệu quả với các Bộ liên quan trong công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ xe cơ giới.

Thời gian tới, Bộ cũng sẽ chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam áp dụng biện pháp lấy mẫu ngẫu nhiên một số loại phụ tùng sử dụng để lắp ráp xe có liên quan tới an toàn, cháy, nổ phương tiện để kiểm tra hàng năm nhằm đảm bảo việc duy trì chất lượng trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

Đồng thời, Bộ cũng đẩy nhanh tiến độ ban hành và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn chống cháy của xe cơ giới nhằm tăng cường việc kiểm soát chất lượng an toàn chống cháy của các thiết bị phụ tùng liên quan lắp trên xe cơ giới sản xuất, lắp ráp.

Quy định niên nạn của phương tiện thủy nội địa

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức rà soát để hoàn thiện các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện thủy nội địa.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ này về mua, bán và đăng ký phương tiện thủy nội địa, bao gồm cả các quy định về tuổi của phương tiện thủy nội địa được đăng ký lần đầu và niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địa cao tốc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa tại Việt Nam.

Hoàng Diên