In bài viết

Chỉ định thầu rút gọn, xác định năng lực nhà thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Minh Tám (Quảng Bình) hỏi: Chủ đầu tư xác định nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu bằng cách nào? Có phải bằng cách gửi hồ sơ năng lực hay không? Việc gửi hồ sơ năng lực trong chỉ định thầu rút gọn có bắt buộc không?

30/07/2018 07:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.

Theo đó, cách thức xem xét, xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu có đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu hay không do chủ đầu tư, bên mời thầu quyết định.

Chinhphu.vn