In bài viết

Chỉ được hưởng 1 lần chế độ ưu đãi trong giáo dục

(Chinhphu.vn) - Theo quy định, không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

18/12/2014 10:02

Theo phản ánh của ông Võ Văn Đạt (Phú Yên), em trai ông Đạt là Võ Trọng Nghĩa, theo học bậc trung cấp 4 năm tại trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh từ năm 2012. Mẹ ông Đạt là thương binh hạng 2/4 nên em trai ông thuộc đối tượng được miễn học phí trong thời gian học trung cấp.

Năm 2014, em ông Đạt tốt nghiệp THPT hệ bổ túc do trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức và thi đỗ vào bậc đại học của trường Đại học Lạc Hồng. Vừa qua, gia đình ông Đạt làm đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đề nghị giải đáp về chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với trường hợp của em trai ông thì được trả lời, do em ông đã được cấp bù tiền học phí trong thời gian học tại trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh nên không được hưởng chế độ ưu đãi này khi học tại trường Đại học Lạc Hồng.

Ông Đạt hỏi, em trai ông có tiếp tục được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 17 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ thì: "Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học".

Sinh viên Võ Trọng Nghĩa đã theo học hệ trung cấp 4 năm tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí nên căn cứ quy định trên sẽ không được hưởng chế độ ưu đãi này nữa khi theo học tại trường Đại học Lạc Hồng.

Chinhphu.vn