In bài viết

Chi mua quà tết cho nhân viên có được trừ thuế?

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Minh Tú không có quỹ phúc lợi. Hàng năm, vào dịp tết Trung Thu và Tết Nguyên đán đều có mua quà (bánh/quà tết) tặng nhân viên. Ông hỏi, phần chi phí quà tặng này có được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Phần quà này công ty có phải xuất hóa đơn không?

06/04/2021 09:02

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Chinhphu.vn