In bài viết

Chi phí bảo vệ môi trường cũng phải có hóa đơn

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Thị Linh (Hà Nội) ký một hợp đồng xây lắp theo hình thức trọn gói, trong đó phí bảo vệ môi trường là 25 triệu đồng. Nay Ban Quản lý yêu cầu công ty của bà xuất trình hóa đơn phí bảo vệ môi trường nếu không sẽ cắt giảm phần chi phí đó.

19/08/2017 08:02

Bà Linh hỏi, Ban Quản lý yêu cầu như vậy có đúng quy định không? Nếu đúng công ty của bà sẽ thanh toán được phần chi phí đó như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 26 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán.

Do vậy Ban Quản lý dự án yêu cầu công ty xuất trình hóa đơn phí bảo vệ môi trường là phù hợp với quy định.

Để thanh toán chi phí bảo vệ môi trường, đơn vị cung cấp các chứng từ hóa đơn hợp lệ.

Chinhphu.vn