In bài viết

Chi phí phòng, chống dịch có tính vào thu nhập chịu thuế?

(Chinhphu.vn) - Các khoản chi phí liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

10/03/2022 15:02

Năm 2021, công ty bà Lý Thị Kim Anh (Hà Nội) có đội nhóm phòng, chống dịch và nhận được các khoản phụ cấp:

- Phụ cấp lưu trú, áp dụng đối với nhân viên phải làm việc trực tiếp tại công ty nhưng không thể đi/về trong ngày do các quy định cấm, hạn chế đi lại của chính quyền địa phương (các nhân viên này phải lưu trú tại công ty và hưởng 200.000 đồng/ngày lưu trú).

- Phụ cấp cho các nhân viên trong đội nhóm lấy mẫu được CDC hướng dẫn để test COVID-19 trước khi vào công ty làm việc.

- Phụ cấp cho nhân viên nằm trong ban phòng chống dịch của công ty.

Các nhân viên muốn đi làm thì phải đi test COVID-19 tại bệnh viện và chứng từ do công ty thanh toán.

Bà Kim Anh hỏi, các khoản nêu trên phát sinh trong thời gian dịch năm 2021 thì có tính vào thuế thu nhập cá nhân của nhân viên không?

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung vướng mắc tương tự về chi phí phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021, cụ thể:

"Đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch COVID-19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm COVID-19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; ...) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các khoản chi phí xét nghiệm COVID-19 hoặc mua kit xét nghiệm COVID-19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc và các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) xin lưu ý rằng các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật".

Đề nghị bà Lý Thị Kim Anh căn cứ vào tình hình thực tế và nghiên cứu nội dung Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 của Tổng cục Thuế như nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn