In bài viết

Chiều cao xếp hàng hóa đối với xe tải thùng hở có mui

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trí Minh (Thái Bình) có xe tải thùng mui bạt, tải trọng 2.400 kg. Ông hỏi, chiều cao để xếp hàng hoá tối đa là bao nhiêu?

01/04/2024 09:02

Về vấn đề này, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Quy định chiều cao xếp hàng hóa đối với xe tải thùng hở có mui được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ như sau:

"1. Đối với xe tải thùng hở có mui, chiều cao xếp hàng hóa cho phép là chiều cao giới hạn trong phạm vi thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT nêu trên đề nghị ông Nguyễn Trí Minh lựa chọn hàng hóa để xếp cho phù hợp với phương tiện và quy định trên.

Chinhphu.vn