In bài viết

Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng gói thầu số 2, Dự án cầu Cần Thơ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2008, Chính phủ đã xem xét và cho ý kiến về kết luận của Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ ngày 26/9/2007 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân báo cáo. Theo đó, Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng gói thầu số 2, Dự án cầu Cần Thơ.

03/07/2008 08:02

Một số hình ảnh về sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ ngày 26/9/2007

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ Nguyễn Hồng Quân và ý kiến phát biểu của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Chính phủ hoan nghênh Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ đã nỗ lực, làm việc nghiêm túc, có kết luận và chịu trách nhiệm về mặt khoa học đối với kết luận của mình.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long, căn cứ kết luận của Ủy ban để xem xét kết thúc điều tra về vụ án đã khởi tố.

Bộ Giao thông vận tải đã có kết luận của cơ quan tư vấn độc lập thẩm định lại toàn bộ thiết kế cầu Cần Thơ theo chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ kết luận này, Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng gói thầu số 2, Dự án cầu Cần Thơ.

* Kết luận về nguyên nhân của sự cố cầu Cần Thơ

Lún lệch của đài móng trụ tạm thượng lưu T13U theo hướng dọc cầu từ phía bờ ra phía sông là nguyên nhân chính, nguyên nhân khởi nguồn của sự cố. Lún lệch đài móng đã làm tăng nội lực trong các bộ phận của trụ tạm gây đứt bulông liên kết của một số thanh giằng xiên dẫn tới các thanh đứng của trụ tạm này bị mất ổn định và theo đó là sự sập đổ các kết cấu bên trên trụ tạm.

Theo tiêu chuẩn AASHTO của Hoa Kỳ quy định áp dụng cho công trình thì trách nhiệm chính của thiết kế là phải bảo đảm an toàn cho cộng đồng tức đảm bảo an toàn chịu lực của hệ thống kết cấu đỡ tạm. Tuy vậy, việc xảy ra lún lệch trong phạm vi hẹp của một đài móng trụ tạm, nguyên nhân chính khởi nguồn gây ra sự mất an toàn kết cấu trong trường hợp này, có thể xem là tình huống rủi ro, khó lường trước được trong thiết kế thông thường.

>> Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ

Văn Hiến