In bài viết

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc tại Đồng Nai

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tuấn Anh làm việc tại Công ty Bluetech Vina KCN Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19 ông phải nghỉ việc, vợ ông mang thai tháng thứ 6 cũng mất việc làm. Ông Tuấn Anh hỏi, trường hợp gia đình ông có được nhận hỗ trợ của Nhà nước không?

23/08/2021 09:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Chương V Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có chính sách hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc. Đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ đề nghị và trình tự thủ tục thực hiện như sau:

“Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

b. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

a. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

b. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

3. Hồ sơ đề nghị gồm có:

- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 trên.

4. Trình tự, thành phần, thủ tục hồ sơ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ thực hiện theo Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh”

Đề nghị ông căn cứ quy định trên và liên hệ với doanh nghiệp để tổng hợp hồ sơ gửi UBND cấp huyện (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Chinhphu.vn