In bài viết

Chính sách với cán bộ y tế tại vùng đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) – Cán bộ, viên chức y tế đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, nếu chưa được hưởng các chính sách này theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

09/06/2017 10:02

Xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nghi (tỉnh Đồng Tháp) hỏi, hiện nay trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cán bộ, viên chức, người làm việc trong các cơ quan Đảng, còn được hưởng chế độ của Nghị định 61/2006/NĐ-CP và Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Cán bộ y tế, nhân viên y tế, y tế trường học có được hưởng chế độ theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc vào diện đầu tư Chương trình 135 theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ.

Như vậy, cán bộ, viên chức y tế đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ (nếu chưa được hưởng các chính sách này theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ).

Chinhphu.vn