In bài viết

Chợ đóng cửa, tiểu thương có được nhận hỗ trợ?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Dung (Hà Nội) là tiểu thương ở chợ. Theo chỉ thị của thành phố nên chợ bị đóng cửa, bà không có thu nhập. Bà Dung hỏi, bà muốn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ thì cần làm thủ tục gì?

07/09/2021 10:20

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

- Trường hợp hộ kinh doanh của bà thuộc diện đăng ký kinh doanh và bà có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì bà làm thủ tục theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND, liên hệ UBND xã nơi có địa điểm kinh doanh để được giải quyết.

- Trường hợp bà bán hàng nhỏ lẻ tại chợ phải đóng cửa, dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố, địa phương thì thuộc diện hưởng gói hỗ trợ đối với lao động tự do.

Đề nghị bà Dung làm hồ sơ theo phụ lục và Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, liên hệ với xã, phường, tổ dân phố nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn