In bài viết

Cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Quốc hội cho biết, thực hiện chương trình làm việc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

19/09/2019 10:58
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm.
Cụ thể, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Hồ Văn Năm, căn cứ Tờ trình số 734/TTr-BCTĐB ngày 18/9/2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 ngày 18/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 18/9/2019.

Cũng trong phiên họp này, căn cứ Công văn số 7488-CV/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí với đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về chủ trương giao đồng chí Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho đến khi kiện toàn nhân sự Trưởng đoàn mới./.

Nguyễn Hoàng