In bài viết

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã có được đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Như Huy sinh năm 1953, có 17 năm 9 tháng đóng BHXH bắt buộc. Hiện ông là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Ông Huy hỏi, ông có được đóng BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí không? Nếu được thì phải liên hệ cơ quan nào?

24/10/2016 07:20

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1; Khoản 3, Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH năm 2014, ông Vũ Như Huy, 63 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã, nếu được cơ quan Nhà nước thẩm quyền phê duyệt giữ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Trường hợp ông Huy không phải là cán bộ không chuyên trách cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu.

Đề nghị ông liên hệ với Đại lý thu BHXH, BHYT ở xã hoặc cơ quan BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện.

Chinhphu.vn