In bài viết

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới

(Chinhphu.vn) – Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí tân Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. -

06/01/2022 12:40
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 1.

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chúc mừng Trung tướng Hồ Quang Tuấn, tân Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thông tin từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2228/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Chủ tịch nước ký Quyết định số 2456/QĐ-CTN thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ký Quyết định số 668/QĐĐ-BQP bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 2.

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chúc mừng Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đồng thời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng ký Quyết định số 568/QĐĐ-BQP bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Triển khai các quyết định nêu trên, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với 3 đồng chí lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 3.

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chúc mừng Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm 3 đồng chí cán bộ lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ nguồn tại chỗ là thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với việc kiện toàn cán bộ chủ chốt của Tổng cục.

Đồng chí Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tin tưởng với trọng trách mới, 3 đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm công tác quý báu, nỗ lực phấn đấu để cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam ngày càng phát triển; thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự mới - Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu chúc mừng 3 đồng chí lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng mới được bổ nhiệm.

Thay mặt các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, tân Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nguyện cố gắng nỗ lực phấn đầu hết mình, khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng; quán triệt, triển khai xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm khác, như: đề xuất và tổ chức xây dựng Luật Công nghiệp Quốc phòng, động viên công nghiệp; tổ chức sản xuất, sửa chữa vũ khí; đẩy mạnh sản xuất kinh tế…

Từ khóa: Bộ Chính trị , Chủ tịch nước , Thủ tướng , Chính phủ , Bộ trưởng , Bộ Quốc phòng , quyết định , bổ nhiệm , nhân sự , Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng , Trung tướng Hồ Quang Tuấn , Thiếu tướng Lương Thanh Chương , Đại tá Lê Quang Tuyến , Tham mưu trưởng , Chủ nhiệm , Chính ủy , Quân ủy Trung ương