In bài viết

Chủ tịch xã bị bãi nhiệm có còn là công chức?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Dư (Hòa Bình) hỏi, Chủ tịch UBND xã vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, bị khởi tố bị can, chưa đưa ra xét xử nhưng đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã, vậy trường hợp này có còn là công chức cấp xã không (trước khi được bầu làm cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã)?

11/06/2024 10:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ bị bãi nhiệm sẽ buộc phải thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì cán bộ thôi giữ chức vụ ở cấp xã trong trường hợp bị bãi nhiệm thì không được tiếp nhận làm công chức cấp xã.

Chinhphu.vn