In bài viết

Chủ trì thiết kế công trình cần có chứng chỉ gì?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Tuấn Anh (Hà Nội) làm nghề thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV (công trình công nghiệp, cấp II). Ông Tuấn Anh vừa thi và được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế cơ - điện công trình, hạng II.

30/06/2023 15:36

Ông Anh hỏi, ông phải thi gì hoặc làm gì để có thể ký chủ trì thiết kế cho công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV (công trình công nghiệp, cấp II)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Vì vậy, đề nghị ông nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn