In bài viết

Chú trọng triển khai Chương trình quốc gia về người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2012-2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác về người cao tuổi.

19/03/2014 16:26
Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi tại Thông báo số 108/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan thúc đẩy việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012 - 2020; tiếp tục thực hiện việc đề xuất xây dựng, điều chỉnh chính sách pháp luật về NCT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT theo kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với NCT; tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho NCT và Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi nghiên cứu, đề xuất mẫu giấy chúc thọ, mừng thọ cho NCT tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi bảo đảm thống nhất và phù hợp theo đề nghị của các địa phương.

Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 35/2011/TT-BYT trong công tác khám, chữa và phòng bệnh cho NCT; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện ưu tiên khám, chữa bệnh cho NCT ở các bệnh viện; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu có hiệu quả; triển khai và nhân rộng số tỉnh tham gia Đề án “Tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng”.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nội dung Đề án thí điểm xây dựng cơ sở chăm sóc NCT cô đơn không nơi nương tựa vào Đề án quy hoạch và phát triển mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ưu tiên đối với NCT.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo”.

Thống kê của Bộ LĐTBXH cho biết, hiện có hơn 3,3 triệu NCT được hưởng lương hưu, BHXH, trợ cấp xã hội hằng tháng; gần 1 triệu NCT được chúc thọ, mừng thọ, tặng quà hằng năm. Nhiều địa phương đã quan tâm, ưu tiên thực hiện các chính sách giảm nghèo, xóa nhà tạm và các chính sách an sinh xã hội khác đối với hộ nghèo có NCT; hỗ trợ kinh phí cho quỹ và các hoạt động của Hội NCT.

Công tác chăm sóc sức khỏe của NCT được chú trọng, mạng lưới y tế được củng cố từ Trung ương đến địa phương, 59 BV tỉnh đã thành lập Khoa Lão khoa. Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và một số cơ quan, địa phương triển khai thực hiện “Chương trình mắt sáng cho NCT”, khám cho 1,5 triệu người, điều trị cho 167.000 người với kinh phí gần 237 tỷ đồng; khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 110.000 lượt NCT…

Năm 2013, Hội NCT Việt Nam đã kết nạp được 427.998 hội viên, đưa tổng số hội viên lên hơn 8,078 triệu người, chiếm 93,95% NCT trên cả nước.

Phan Hiển