In bài viết

Có được đăng ký bổ sung nhận trợ cấp do ảnh hưởng COVID-19?

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Mỹ Hồng có đóng BHXH nhưng chưa đăng ký nhận gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hồng hỏi, bà đăng ký bổ sung để nhận gói hỗ trợ này có được không?

08/03/2022 16:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gồm: Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021(có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp: Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng. 

Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG quy định căn cứ tính mức hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ BHTN dựa trên thời gian đã đóng BHTN của người lao động tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. BHXH Việt Nam cung cấp quy định về pháp luật để bà nắm được.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg nêu trên, hiện nay đã quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ BHTN.

Chinhphu.vn