In bài viết

Chưa ký hợp đồng lao động có phải đóng BHXH bắt buộc?

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Văn Sáng (Thái Nguyên) làm việc tại công ty từ ngày 7/9/2023, đến ngày 18/9/2023, ông xin nghỉ việc, chưa ký hợp đồng lao động với công ty.

08/04/2024 09:02

Ngày 19/9/2023, ông Sáng nhận quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp và ngày 26/9/2023 ông đã hưởng trợ cấp thất nghiệp. Công ty đã báo tăng BHXH cho ông trong tháng 9/2023, ông Sáng đã kiến nghị và được điều chỉnh giảm BHXH tháng 9/2023. 

Tuy nhiên, BHXH đã từ chối chi trả bảo hiểm thất nghiệp tháng kế tiếp cho ông Sáng và yêu cầu ông làm thủ tục dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hoàn trả tháng trợ cấp thất nghiệp mà ông đã nhận. 

Ông Sáng hỏi, ông có thuộc đối tượng tham gia BHXH tháng 9/2023 không? Có thuộc đối tượng có việc làm và hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, trường hợp của ông làm việc tại công ty từ ngày 7/9/2023 đến ngày 18/9/2023 nhưng chưa ký hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 46, Điều 49, Điều 53 Luật Việc làm; Khoản 1 Điều 17, Khoản 1, Khoản 2 Điều 18, Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH hội Việt Nam là cơ quan có chức năng tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Do vậy, việc xác định ông thuộc diện có việc làm, được hưởng hay bị hủy hưởng bảo hiểm thất nghiệp không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH. Đề nghị ông liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương để được giải quyết.

Chinhphu.vn