In bài viết

Chưa sửa Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý trước mắt chưa thực hiện sửa đổi Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo như đề nghị của Bộ Công Thương.

27/02/2014 14:07

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương ban hành Lộ trình thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1101/TTg-KTTH ngày 31/7/2013.

Bộ Công Thương tổ chức sơ kết thực hiện chủ trương trên và báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi Nghị định số 109/2010/NĐ-CP vào cuối năm 2015.

Theo Quy hoạch Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 6139/QĐ-BCT ngày 28/8/2013 xác định mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2015 là kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân, đảm bảo tối đa 150 đầu mối; gắn địa bàn hoạt động của thương nhân với các vùng sản xuất lúa hàng hóa lớn. Sau đó, từng bước củng cố, phát triển năng lực sản xuất, kinh doanh của đội ngũ thương nhân theo chiều sâu và hiệu quả xuất khẩu.

Về tiêu chí quy hoạch, Bộ Công Thương đề ra 3 tiêu chí cấp giấy chứng nhận đối với các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thương nhân kinh doanh phải có kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo nằm trên địa bàn các địa phương trong quy hoạch. Ưu tiên thương nhân có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa.

Phan Hiển