In bài viết

Chuẩn bị kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giao các Bộ ngành liên quan chuẩn bị triển khai kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia.

24/03/2014 16:43
Ảnh minh họa

Trước đó, lễ khai trương kết nối kỹ thuật các bộ, ngành phục vụ Cơ chế Một cửa quốc gia ngày 26/2/2014 đã đánh dấu việc kết thúc giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan Một cửa quốc gia.

3 Bộ tham gia kết nối kỹ thuật quy trình thủ tục hành chính, gồm Bộ Tài chính (10 thủ tục), Bộ Công Thương (5 thủ tục) và Bộ Giao thông vận tải (3 thủ tục).

Trong năm nay, giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục kết nối với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngay sau Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 1 Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Bộ Tài chính, Công Thương và Giao thông vận tải ban hành Quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đơn vị trong việc cung cấp, trao đổi, xử lý dữ liệu thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm để triển khai kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Phó Thủ tướng giao các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Cơ quan thường trực cần chuẩn bị tốt các công việc phục vụ kết nối giai đoạn 2 Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng tiến độ, thời gian đã đề ra. 

Phó Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung Bộ Quốc phòng tham gia thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và việc kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với tất cả các cảng biển, nghiên cứu mở rộng kết nối tiếp với các cửa khẩu đường bộ.  

Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng thì việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia không chỉ nhằm thực hiện cam kết quốc tế, mà còn nhằm thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra từ trong nước là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi ngày càng tốt hơn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Tại Cổng thông tin Một cửa quốc gia, các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện khai hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính; Cổng thông tin Một cửa quốc gia sẽ chuyển thông tin tờ khai tới các hệ thống xử lý của các bộ, ngành, rồi nhận kết quả xử lý để gửi lại cho các doanh nghiệp, cá nhân liên quan. Trong quá trình thực hiện, Cổng thông tin Một cửa quốc gia sẽ phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ của các cơ quan chức năng cho cá nhân, doanh nghiệp.

Phan Hiển