In bài viết

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

(Chinhphu.vn) – Tại Phiên họp thứ 17 diễn ra vào ngày 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội.

28/11/2022 17:02
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội. - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội. Ảnh: VGP/ĐH

Đề xuất 2 phương án tổ chức

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, thứ nhất, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thứ hai, xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Thứ ba, xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thứ tư, xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách (gồm: Giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan năm 2021; bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; điều chỉnh vốn vay lại của các địa phương năm 2022).

Thứ năm, cho ý kiến về 3 dự án luật là: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Căn cứ tiến độ chuẩn bị các nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 2 phương án tổ chức. Theo đó, phương án 1: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường chưa kịp xem xét đủ điều kiện trong tháng 12/2022 thì đề nghị tổ chức họp sau Tết Nguyên đán (trong tháng 2/2023) và theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Phương án 2: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12/2022 và đủ điều kiện trình thì đề nghị tổ chức họp trước Tết Nguyên đán (đầu tháng 1/2023) theo hình thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung, trong đó họp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến, còn họp tập trung để biểu quyết các nội dung (hoặc nếu xét thấy việc đi lại dịp Tết khó khăn thì có thể họp trực tuyến cả kỳ).

Chỉ xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách

Đóng góp tại phiên họp, ý kiến nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng thời gian tổ chức kỳ họp bất thường nên diễn ra trong những ngày đầu của tháng 1/2023 để kịp thời giải quyết các vấn đề đặt ra; đồng thời đề nghị nên tổ chức họp tập trung tại Nhà Quốc hội vì số ngày diễn ra kỳ họp ngắn, nội dung không nhiều; nếu tiến hành họp theo phương thức cả tập trung và trực tuyến là không cần thiết.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị các nội dung được trình tại kỳ họp để Ủy Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định việc tổ chức và triệu tập kỳ họp bảo đảm đúng thời gian quy định.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của một trong các chủ thể: Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ hoặc là 2/3 đại biểu Quốc hội kiến nghị và chỉ xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao...

Nhấn mạnh mặc dù là vấn đề cấp bách nhưng nếu chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng thì cũng không thể xem xét tại phiên họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các nội dung Chính phủ trình phải thể hiện, đáp ứng được các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên.

Tập trung vào 4 nhóm nội dung chính

Cơ bản thống nhất với đề xuất nội dung trình của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tập trung vào 4 nhóm nội dung chính bao gồm: Xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch. Xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và đáp ứng thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Đối với các nội dung còn lại, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, hồ sơ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm quy định về thời gian, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn toàn ủng hộ việc đưa vào xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Về thời gian diễn ra kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thời gian diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ 2 trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2023. Liên quan đến hình thức tổ chức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục cân nhắc một trong 2 phương án. Phương án 1 theo hình thức họp trực tuyến (tập trung đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và kết nối với các điểm cầu tại địa phương) và phương án 2, tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Nguyễn Hoàng