In bài viết

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị Trung ương 3

(Chinhphu.vn) - Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

05/07/2021 12:38

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.
 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng báo cáo nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII

 

Tại Hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.


 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước (nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV) để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Hội nghị diễn ra trong không khí cả nước đang hân hoan, phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội  lần thứ XIII của Đảng cũng như kết quả rất tốt đẹp của cuộc bầu cử ĐBQH  khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.
Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Hội nghị.

 

 Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Ủy viên Trung ương tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

 

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9/7/2021.


Nhật Bắc thực hiện