In bài viết

Chứng chỉ B tương đương bậc mấy trong khung năng lực 6 bậc?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Trà Giang (Bà Rịa-Vũng Tàu) là giáo viên dạy Ngữ văn cấp THCS, có chứng chỉ ngoại ngữ B tiếng Trung. Bà Giang hỏi, chứng chỉ của bà có quy đổi sang bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được không?

09/11/2020 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nếu bà Nguyễn Thị Trà Giang có chứng chỉ ngoại ngữ B tiếng Trung được cấp theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/1/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình độ B của bà được xác định tương đương bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Căn cứ để thực hiện việc quy đổi tương đương này là Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Nội vụ.

Chinhphu.vn