In bài viết

Chứng chỉ nghiệp vụ bậc 2 có dùng xét thăng hạng giáo viên THPT?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Tâm (Vĩnh Long) có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 do Trường ĐHSP Đồng Tháp cấp năm 2008. Năm 2009, ông được phân công dạy tại trường THPT. Tháng 6/2021, ông làm hồ sơ xét thăng hạng giáo viên THPT hạng 3 lên hạng 2, kết quả không đạt.

20/12/2021 08:02
Theo trả lời của Hội đồng xét tuyển, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 là chương trình đào tạo cho giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, không nói đến cấp THPT, vì vậy, hồ sơ của ông không đạt. Ông Tâm đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp của ông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 được cơ sở giáo dục cấp cho người tham gia học và hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Do đó, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 không thể thay thế cho chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để bổ nhiệm, xếp hạng theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập.

Chinhphu.vn