In bài viết

Chuyển BQL các Bến xe khách Lào Cai thành Cty cổ phần

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương chuyển Ban Quản lý các Bến xe khách Lào Cai thành công ty cổ phần, hoàn thành chuyển đổi năm 2017-2018.

30/08/2017 17:00

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai thực hiện việc chuyển đổi theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Lào Cai rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020.

Minh Hiển