In bài viết

Chuyển công tác, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Việt Dũng làm việc tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam ở TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016, đóng thuế thu nhập cá nhân và tính giảm trừ gia cảnh tại đây. Từ tháng 1/2017, ông chuyển đến làm việc tại một công ty ở TP. Hà Nội.

01/07/2017 08:02

Ông Dũng hỏi, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 của ông gửi đến Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hay Cục Thuế TP. Hà Nội?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Điểm c.2.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 đã được bổ sung tại Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên như sau:

"c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế...

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)".

Căn cứ quy định nêu trên thì, trường hợp không có sự thay đổi nơi làm việc, nếu ông có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế và ông đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp ông đã thay đổi nơi làm việc đến đơn vị mới (không còn làm việc tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam) và có thu nhập từ hai nơi (kể cả thu nhập tại nơi làm việc cũ và đơn vị mới tính đến thời điểm nọp quyết toán thuế) thì thực hiện như sau:

Trường hợp ông đã thay đổi nơi làm việc đến đơn vị mới và đơn vị mới đó (tổ chức trả thu nhập cuối cùng) có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị mới ông đang làm việc tại thời điểm nộp quyết toán thuế.

Trường hợp đơn vị mới đó không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế (để hoàn thuế) tại Chi cục Thuế nơi ông cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú).

Chinhphu.vn