In bài viết

Chuyển công tác vào giữa tháng, đơn vị nào trả lương?

(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Thu Hà (Lào Cai) chuyển công tác từ trường phổ thông dân tộc bán trú về trường tiểu học tại thành phố từ ngày 16/1/2020. Nhà trường nơi chuyển đi đã thanh toán tiền lương tháng 1/2020 cho bà từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 15/1/2020.

05/01/2021 18:02

Ngày 20/1/2020, UBND TP. Lào Cai ra quyết định tiếp nhận và phân công công tác cho bà làm việc trường tiểu học từ ngày 16/1/2020, nhưng bà lại không được thanh toán tiền lương từ ngày 16/1/2020 đến hết ngày 31/1/2020.

Bà Hà hỏi, đơn vị nào chịu trách nhiệm chi trả lương cho bà từ ngày 16/1/2020 đến hết ngày 31/1/2020?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo phản ánh của bà Lê Thị Thu Hà, bà chuyển công tác từ trường phổ thông dân tộc bán trú tại huyện Sa Pa về trường tiểu học tại TP. Lào Cai từ ngày 16/1/2020. Đơn vị sự nghiệp công lập nơi chuyển đi đã thanh toán tiền lương tháng 1/2020 cho bà Hà từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 15/1/2020.

Căn cứ Quyết định tiếp nhận và phân công công tác của UBND TP. Lào Cai ngày 20/1/2020, bà Hà được chuyển đến làm việc tại trường tiểu học từ ngày 16/1/2020 (quyết định có hiệu lực trở về trước 4 ngày), thực tế bà đã đến nhận công tác và làm việc tại đơn vị mới từ ngày 16/1/2020.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập nơi chuyển đến là trường tiểu học chịu trách nhiệm chi trả tiền lương tháng 1/2020 cho bà Lê Thị Thu Hà từ ngày 16/1/2020 đến hết ngày 31/1/2020.

(Từ ngày 16/1/2020, bà Hà không còn làm việc tại trường phổ thông dân tộc bán trú, nên trường này không có trách nhiệm trả lương cho bà).

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.