In bài viết

Chuyển đổi số-Xu hướng tất yếu phát triển du lịch

(Chinhphu.vn) - Ngày 2/4, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã chủ trì phối hợp với Tập đoàn công nghệ VIETSENS tổ chức Chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du lịch”.

02/04/2022 17:19
Chuyển đổi số- Xu hướng tất yếu phát triển du lịch - Ảnh 1.

Ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin du lịch phát biểu tại chương trình.

Tham gia hội thảo có đại diện cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương và các địa phương, các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành liên quan như: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, công nghệ; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm tham quan, các hiệp hội du lịch, cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ…

Theo Ban tổ chức, vấn đề chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết và là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đây là vấn đề mang tính chiến lược trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch COVID-19 đang có những ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản, nghị quyết, trong đó nhấn mạnh ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh là những lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao. Riêng đối với du lịch, ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025".

Tại chương trình, ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin du lịch, Tổng cục Du lịch cho biết, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch. Trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương, Tổng cục Du lịch đã tập trung triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam thông qua việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Việt Nam; thiết lập kết nối liên thông hệ thống thông tin giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ góp phần bảo đảm du lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, cần hoàn thiện các đề án, chương trình liên quan; rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định để hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa ngành du lịch và công nghệ…

Chương trình đã cung cấp cho các đại biểu cái nhìn tổng quan về chuyển đổi số trong du lịch ở Việt Nam hiện nay và hệ sinh thái du lịch thông minh mà Tổng cục Du lịch đang xây dựng, là nền tảng để các địa phương, doanh nghiệp, khách du lịch cùng tham gia.

Tại sự kiện, các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề quan trọng như: Đổi mới tư duy, nhận thức về chuyển đổi số trong du lịch; tăng cường kết nối giữa các chủ thể du lịch trên môi trường số; phát triển đồng bộ và toàn diện hệ sinh thái du lịch thông minh; chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 

Đặc biệt, các đại biểu tham dự đã có cơ hội trải nghiệm sinh động về những sản phẩm công nghệ mà Tổng cục Du lịch đã xây dựng dành cho những chủ thể khác nhau trong ngành du lịch (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, điểm đến, khách du lịch). Đó là hệ thống Dashboard thông tin điều hành du lịch dành cho cơ quan quản lý; cơ sở dữ liệu ngành du lịch dành cho cơ quan quản lý; hệ thống đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 đối với các cơ sở du lịch; ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn dành cho khách du lịch; ứng dụng Hướng dẫn Du lịch Việt Nam dành cho doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên; trang vàng Du lịch Việt Nam dành cho các doanh nghiệp; Thẻ du lịch thông minh dành cho khách du lịch…

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về mở cửa hoàn toàn du lịch Việt Nam kể từ ngày 15/3/2022, Ban tổ chức kỳ vọng thông qua Chương trình giới thiệu "Chuyển đổi số trong ngành du lịch" sẽ góp phần nâng cao nhận thức chung về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch, phát huy sức mạnh chuyển đổi số hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thiện Tâm