In bài viết

Chuyển giao chủ đầu tư Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển giao chủ đầu tư Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam từ Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI) sang Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO).

04/06/2009 11:00

Công trình nhà máy bột giấy Phương Nam

Việc chuyển giao phải đảm bảo nguyên trạng tài sản, vật tư, công nợ, hồ sơ, tài liệu, lao động... theo số liệu đã được kiểm toán. TRACODI tiếp tục duy trì các chức năng hoạt động khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyền đại diện vốn nhà nước tại TRACODI vẫn thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Về một số biện pháp hỗ trợ tài chính, Quyết định nêu rõ, SCIC tiếp tục cho vay ủy thác từ nguồn vốn kinh doanh của SCIC hoặc Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để triển khai Dự án. Mức vốn cho vay đầu tư căn cứ trên cơ sở mức vốn đầu tư còn thiếu và phù hợp với tiến độ triển khai Dự án. Việc cho vay được thực hiện giám sát qua hệ thống ngân hàng ủy thác.

Bộ Tài chính tiếp tục cho chủ đầu tư vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài để thanh toán nợ gốc và lãi vay phải trả cho Ngân hàng Societe General (Pháp) trong 2 năm 2009 và 2010. Không tính lãi đối với các khoản vay này và cho phép chưa phải nộp phí bảo lãnh cho đến khi Dự án đi vào hoạt động và có lãi. VINAPACO phải nhận nợ bắt buộc với Bộ Tài chính và trả nợ trong thời gian tối đa là 5 năm sau (thời gian dự kiến từ khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động và có nguồn thanh toán).

Thủ tướng Chính phủ giao VINAPACO tiếp nhận và thành lập Ban quản lý Dự án để phối hợp với SCIC và các bên có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Dự án. Đồng thời, xây dựng phương án cơ cấu lại tài chính Dự án gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và SCIC có ý kiến để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

SCIC, VINAPACO, TRACODI phối hợp với UBND tỉnh Long An hoàn tất các thủ tục về quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu, giấy phép đầu tư,... để chuyển giao chủ đầu tư từ TRACODI về VINAPACO.

Nhà máy bột giấy Phương Nam được xây dựng tại xã Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, Long An có tổng vốn đầu tư 1.487 tỷ đồng, công suất 100.000 tấn bột giấy/năm phục vụ sản xuất các loại giấy in, giấy viết có độ trắng khoảng 80 độ ISO, đạt các tiêu chuẩn Cộng đồng châu Âu, đảm bảo sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của nước ngoài.

Dự kiến khi Nhà máy đi vào hoạt động sẽ mang lại việc làm cho 30.000 lao động địa phương ở hai huyện Thạnh Hóa và Mộc Hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Phương Mai

(Nguồn: Quyết định 731/QĐ-TTg)