In bài viết

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Cty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công văn số 1112/TTg-ĐMDN ngày 18/11/2023 đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

18/11/2023 16:27
Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Cty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc- Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Công văn nêu rõ, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

* Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1632/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2017 về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100508439 đăng ký lần đầu ngày 13/10/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 20/6/2022, trong đó vốn điều lệ 300.000 triệu đồng. Công ty có 10 chi nhánh, 02 Công ty con (Viện nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Hòa Lạc (tỷ lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics (tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ)).

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, triển khai đầu tư dự án hạ tầng các phân khu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ logistics, công nghệ cho nhà đầu tư, phối hợp tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. 

Ngày 10/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội, theo đó ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phù hợp với mục tiêu quản lý, vận hành Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của UBND thành phố Hà Nội.

Lan Phương