In bài viết

Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH Quảng Ninh về UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.

24/12/2018 17:27

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định 1649/QĐ-VPQH ngày 4/12/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc điều động công chức và lao động hợp đồng; Quyết định 5265/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp nhận công chức và lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trực thuộc Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 4 công chức, 3 lao động hợp đồng từ Văn phòng Quốc hội về công tác kể từ ngày 1/1/2019.

Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh Quảng Ninh trên tinh thần giữ nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, số lượng công chức, hợp đồng lao động hiện có, đảm bảo sự ổn định, xuyên suốt của công tác tổ chức, công tác chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội để giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp nhất 3 văn phòng; sớm hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để bộ máy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh bước vào hoạt động thuận lợi ngay từ đầu.

Đồng chí Đặng Huy Hậu cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để đội ngũ công chức chuyên trách hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ./.