In bài viết

Chuyển Hệ phát thanh có hình thành Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắc Đài Tiếng nói Việt Nam kết thúc giai đoạn thử nghiệm phát thanh có hình và chuyển đổi Hệ phát thanh có hình thành loại hình báo hình (truyền hình).

12/03/2012 15:21

 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép hoạt động báo hình (truyền hình) cho Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng thử nghiệm chương trình đầu tiên của Hệ phát thanh có hình (VOVTV) ngày 7/9/2008. VOVTV là một bộ phận trong cả Hệ thống phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, VOVTV ra đời góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hàng chục triệu khán, thính giả cả nước.

Mảng phát thanh có hình này bao gồm toàn bộ phần thời sự trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có các chương trình theo chủ đề như: âm nhạc, kinh tế, sân khấu, phim truyện, phim tài liệu, văn hóa, xã hội… Với thời lượng ban đầu 6 tiếng/ngày từ 6h-9h và từ 18h-21h hàng ngày, VOVTV được phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp của Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình cáp Hà Nội, Truyền hình cáp TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phụ cận.

Việc phát sóng thử nghiệm VOVTV góp phần làm mạnh thêm các phương thức truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, bên cạnh phương thức truyền thống là loại hình báo nói, báo viết và báo điện tử.

Nam Khánh