In bài viết

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh

(Chinhphu.vn) - Theo công văn số 655/TTg-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 39,75 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh.

22/07/2022 16:16
Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh - Ảnh 1.

Chuyển mục đích sử dụng 39,75 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định đầu tư dự án và nội dung đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên; chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thẩm định hồ sơ và nội dung đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Chí Kiên