In bài viết

Chuyển mục đích sử dụng rừng có phải trồng rừng thay thế?

(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Tô Thành Dương (Long An) có 4.000m2 đất rừng sản xuất. Đất này do gia đình nhận chuyển nhượng và tự trồng cây Tràm, được cấp Giấy chứng nhận là đất rừng sản xuất. Nay gia đình ông có nhu cầu chuyển sang đất ở đô thị.

16/12/2021 15:02
Đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và có trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Nhưng khi ông Dương nộp thủ tục thì cơ quan tiếp nhận đề nghị bổ sung xác nhận đã nộp tiền trồng rừng thay thế.

Ông Dương hỏi, trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên có phải làm thủ tục trồng rừng thay thế không?

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi, diện tích 4.000m2 hộ gia đình ông Dương nhận chuyển nhượng thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất và có hiện trạng rừng trồng cây Tràm. Vì vậy, khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Lâm nghiệp: "Chủ dự án được giao đất, cho thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế…".

Chinhphu.vn