In bài viết

Chuyển nhượng QSD đất hộ gia đình khi có thành viên ở xa

(Chinhphu.vn) - Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình thì tất cả mọi thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng chung. Việc định đoạt tài sản chung của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý.

11/11/2013 16:45
Ảnh minh họa
Theo phản ánh của ông Kiều Quang (Hà Nội), tại thời điểm gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong sổ hộ khẩu có tên vợ, chồng và 3 người con (còn nhỏ).

Hiện cả 3 người con của ông Quang đã đủ tuổi thành niên, ông Quang muốn được biết, nếu ông chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó thì có cần được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình không? Nếu cần thì hiện nay một người con lớn của ông đang du học tại nước ngoài, không có điều kiện về nước thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Quang như sau:

Theo quy định tại Điều 108; khoản 2, Điều 109 Bộ luật Dân sự, trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình thì tất cả mọi thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng chung.

Việc xác định những người có quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình được căn cứ vào sổ hộ khẩu. Những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm thửa đất được cấp giấy chứng nhận đều có quyền sử dụng đối với thửa đất đó. Việc định đoạt tài sản chung của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 127 Luật Đất đai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của tổ chức công chứng nơi có đất.

Tại khoản 2, Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai quy định: Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình đó thống nhất và ký tên hoặc có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp ông Kiều Quang hỏi, liên quan đến quyền của các thành viên trong hộ gia đình được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Tuy nhiên, 1 người con lớn của ông hiện đang du học tại nước ngoài  nhưng không có điều kiện về nước để tham gia ký hết hợp đồng chuyển nhượng, vì vậy người con đó cần thiết phải lập văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thay quyền của mình. 

Theo quy định tại khoản 7, Điều 8 Luật Cơ quan đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, con ông Quang có thể đến Cơ quan đại diện Việt Nam tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà con ông đang học tập để lập Văn bản ủy quyền cho bố, mẹ, hoặc 2 người em ở trong nước thay mặt mình ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật